Všeobecné ustanovení


Kupující uskutečněním objednávky prostřednictvím e-shopu www.super-zidle.cz akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené dodavatelem. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího SUPER-ŽIDLE s.r.o. a jeho zákazníků (kupujících), jejichž předmětem prodeje jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce.

 

 

Objednání zboží


Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky zboží je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

K uzavření kupní smlouvy dochází již odesláním objednávky zákazníkem.

Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu) , cena za zboží a přepravu ,způsob a termín doručení.

Od zaslání bjednávky zákazníkem začíná běžet dodací lhůta.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

 

 

Storno objednávky


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodů kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodů nebo z důvodů, že požadované zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu převedena zpět na účet (nejpozději však do 14 pracovních dnů).

 

 

Nabízené zboží


Vlivem technického zpracování (osvětlení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti, skenováním broušených materiálů atd.), se mohou odstíny potahových látek lišit od fyzických vzorků. Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu v odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které nejsme schopni ovlivnit. Taktéž si vyhrazuje právo případných změn v závislosti na změně výrobního programu či změně dodavatele částí a součástí konečného výrobku (komponentu). Fota jsou pouze ilustrační.

 

 

Ochrana osobních dat


Provozovatel SUPER-ŽIDLE s.r.o. prohlašuje, že všechny osobní údaje z objednávky předané prodávajícímu jsou důvěrné a slouží pouze k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Data nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (název firmy, jméno, příjmení, adresa a telefon pro kontakt dopravce se zákazníkem).

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.,občanským zákoníkem .

Ochrana osobních údajů
Přístupem na webové stránky společnosti SUPER–ŽIDLE s.r.o. jejich používáním a/nebo poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem vyřízení Vaší objednávky, dotazu či jiné služby poskytované na těchto webových stránkách./e.-shopu/ Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání. Provozovatel internetového obchodu /webových stránek/jedná v zcela v souladu s právními předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro realizaci obchodního případu a zkvalitnění poskytovaných služeb nebo případech, kdy to provozovateli bude ukládat nebo umožňovat zákon.

Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednávky a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží.
Pokud využijete své právo a písemně vyjádříte svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě provozovatel internetového obchodu /webových stránek/ tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.