Vrácení zboží

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě ) máte jako spotřebitel v souladu s § 1829 ods.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu , pokud jste však nepodnikatelský subjekt- neuvedl jste IČO při uzavírání kupní smlouvy.

 

A dále také, pokud se nejedná o zboží objednané na zakázku, které je teprve po vystavení objednávky vyrobené dle přání zákazníka; příkladem je výrobek se zvoleným zakázkovým čalouněním nebo produkt s volitelným mořením dřeva, popř. jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. výrobky na E-shopu SUPER-ŽIDLE, které nejsou standardně skladem a jsou vyráběny dle požadavků zákazníka.


Pokud se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy v této zákonné lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • kontaktujte naše obchodní oddělení písemnou formou s žádosti o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury - daňového dokladu (variabilní symbol), data prodeje a čísla Vašeho účtu, na které má být vrácena kupní cena.
 • zboží zašlete zpět na naší adresu.
 • zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené
 • zboží musí být v nepoškozeném původním obalu
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • musí být zasláno doporučeně a pojištěné , jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám( doporučeně neznamená na dobírku)

  Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám budou vráceny peníze nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží převodem na Váš účet nebo složenkou.

  Pokud dojde k nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílajícího zpět.

  Kupuijící bere na vědomí ,že pokud zboží vráceno dodavateli bude poškozeno či opotřebeno , vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé . Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny .

   

   

  Reklamace


  Termín vyřízení reklamace je 30 dnů (doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí zboží na sklad do dne vyřízení reklamace.
  Reklamovanou zásilku můžete zaslat přepravní službou na adresu e-shopu: SUPER-ŽIDLE s.r.o., Dukelská 231/1, 743 01 Bílovec nebo pokud to Vaše situace neumožňuje zajistí přepravní službu prodávající.


  Podmínky reklamace

  Balík s vadným zbožím musí být označen viditelně nápisem REKLAMACE a musí obsahovat:

  • reklamované zboží
  • kopii faktury
  • podrobný popis závady
  • přesné kontaktní údaje o zákazníkovi (jméno, zpáteční adresa, tel.číslo, e-mailová adresa).

  Reklamované výrobky řeší dodavatel ihned po obdržení reklamace náhradou výrobku nebo opravou. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady,které nebyly způsobeny neodborným a nešetrným zacházením , opotřebením výrobku používáním , mechanickým poškozením, živelnými
  pohromami a použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.

   

  Záruční podmínky


  Na veškeré nabízené zboží poskytujeme záruku v trvání 24, 36  nebo 60 měsíců. (Délka záruky je uvedena v kartě každého výrobku).


  Záruka se vztahuje:

  • na vady materiálu
  • funkční vady
  • vady vzniklé při výrobě

  Záruka se nevztahuje na:

  • zboží mechanicky poškozené
  • zboží na kterém zákazník prováděl úpravy
  • zboží používané v nevhodných podmínkách k tomu neúzpusobených (vysoké teploty, nepřiměřená
  • prašnost, vlhkost, chemicky či mechanicky ztížené podmínky provozu atd....)
  • zboží poškozené neodbornou instalací či zacházením, zanedbáním údržby atd...
  • zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami
  • uvedenými v dokumentaci
  • zboží poškozené vlivem přírodních živlů

  Reklamace se řídí platným Občanským zákoníkem s přihlédnutím k reklamačnímu řádu prodávajícího.