Rádce

K zachování estetických a užitných vlastností nábytku je nezbytně nutné ho správně ošetřovat. Jen tímto způsobem prodloužíte jeho životnost.

 

1. Obecně:

Je zakázáno používat k čištění čalouněných, dřevěných, kovových i laminovaných (dřevotřískových) částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzin aj.).

Nábytek nesmí přicházet do přímého styku s vodou nebo být umístěn do vlhkého prostředí.

    

   2. Dřevěné a laminované části:

   Prach z dřevěných částí odstraňujeme měkkou, čistou a suchou prachovkou.

    Při větším znečištění používáme čistící prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený polyuretanovýmin nebo vodou ředitelnými laky. Při jeho aplikaci postupujeme přesně podle návodu na použití, který je na přípravku uveden.

     3. Čalouněné části nábytku :

     Prach z čalouněných částí odstraňujeme jemným kartáčem nebo pomocí vysavače.

      Při větším znečištění doporučujeme provádět čištění šamponováním, pěnou na nábytkové čalounění. Výběr čistícího prostředku provádíme s ohledem na složení použité potahové látky. Při čištění postupujeme přesně podle návodu na použití uvedeném na přípravku. Vlastnosti přípravku doporučujeme vyzkoušet nejdříve na nepohledové části čalounění.

        

       4. Kovové části:

       Zrcadlového lesku těchto nábytkových dílů dosáhneme leštěním, pomocí speciálního přípravku na leštění chromovaných povrchů. Při leštění postupujeme přesně podle návodu na přípravku.

        Pokud si s výběrem čistících prostředků nevíte rady, obraťte se s těmito základními pokyny, příp. s dokladem o složení potahové látky, na kompetentního pracovníka drogerie.

         

         Upozornění: v případě, kdy nebudou dodrženy výše uvedené pokyny o údržbě, neručí výrobce za poškození vzniklé neodborným zacházením s výrobkem !!!


         Doporučení: životnost interierové potahové tkaniny (užívaná na čalouněné části) a zamezení jejího blednutí zajistíte, pokud ji nebudete vystavovat přímému slunečnímu záření.

          

         POZOR!!! Při leštění se vyvarujte znečištění potahové látky čalounění leštěnkou. V opačném případě by mohlo dojít k jejímu znehodnocení. Případné znečištění dřevěných nebo laminovaných částí odstraníme čistým suchým hadříkem.

          

         5. Ošetřování kůže

         Zásady pro užívání a údržbu výrobků vyrobených z kůže a ECO kůže

         Chraňte křesla a židle vyrobené z kůže či EKO kůže před přímým slunečním zářením, aby neztratila svůj původní barevný odstín

          Výrobky tohoto typu je nutné umístit v prostoru s optimálními klimatickými podmínkami. Střední vlhkost vzduchu 40 - 70% a teplota vzduchu 15 - 30 °C. Nikdy neumisťujeme k tepelným zdrojům!

           Udržujte materiál bez prachových částic. Sedací soupravu ošetřujeme zlehka bavlněným hadříkem navlhčeným destilovanou vodou.

            Při odstraňování větších znečištění klademe důraz na druh čistícího prostředku. Běžné čistící prostředky a chemikálie mohou způsobit nenávratné poškození materiálu. Zachovávejte měkkost a atraktivní vzhled sedací soupravy ošetřováním prostředky určenými na kůži dle návodu výrobce čistícího prostředku.

             Měkkost a atraktivní vzhled sedací soupravy docílite ošetřováním prostředky určenými na kůži dle návodu výrobce čistícího prostředku.

              Na poškození materiálu sedací soupravy, nesprávným užíváním  či nevhodnou údržbou, se nevztahuje reklamační řád.

               

              Pozor!!!

              Červené víno, černá káva, alkohol, organická a anorganická rozpouštědla a také žíraviny zanechávají na materiálu barevné skvrny.